Betlejem


Dzisiejszy post będzie dotyczył miejsca narodzin Mesjasza. Betlejem, jako miejsce narodzin Pana Jezusa, zostało wybrane przez Boga już długie wieki przed Jego przyjściem. Nie jest to miasto przypadkowe, gdyż w tym właśnie mieście ~1000 lat przed Chrystusem na świat przyszedł król Dawid, któremu została dana obietnica Wielkiego Potomka.

Miasto Betlejem ma też duży związek z Eucharystią, o czym można przeczytać tutaj.

Prorocza zapowiedź narodzenia Mesjasza w Betlejem znajduje się w Księdze Micheasza spisanej przez proroka Micheasza, w czasach jego urzędowania, ok 740 - 700 lat przed Chrystusem:

Mi 5, 1-3 (VII wieków przed Chrystusem):
A ty, Betlejem Efrata, 
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich! 
Z ciebie mi wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego od początku,
od dni wieczności.
Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi mająca porodzić.
Wtedy reszta braci Jego powróci
do synów Izraela.
Powstanie On i paść będzie mocą Pańską,
w majestacie imienia Pana Boga swego.
Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę
aż po krańce ziemi.

Spełnienie tego proroctwa znajduje swoje potwierdzenie w bardzo wielu źródłach np. w ewangeliach:

Łk 2, 4-7:
Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

Powyższy fragment znajduje swoje uzasadnienie w Pierwszej Apologii Justyna Męczennika spisanej w 155 r.:

Justyn Męczennik, "Pierwsza Apologia" (fragm.):
Jest osada w ziemi Żydów, położona 35 stadiów od Jerozolimy, w której urodził się Jezus Chrystus, o czym można się upewnić z rejestrów podatkowych sporządzonych za Cyreniusza, waszego pierwszego prokuratora Judei.

Za jeden stadion zwykle przyjmuje się 192 metry, więc 35 stadiów to 6 km i 720 metry:


Cytowane wcześniej proroctwo z Księgi Micheasza zdradza wiele szczegółów związanych z mającym się narodzić Mesjaszem.

Mi 5, 1-3 (VII wieków przed Chrystusem):
A ty, Betlejem Efrata,
najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich!
Z ciebie mi wyjdzie
Ten, który będzie władał w Izraelu,
a pochodzenie Jego od początku,
od dni wieczności.
Przeto [Pan] wyda ich aż do czasu,
kiedy porodzi mająca porodzić.
Wtedy reszta braci Jego powróci
do synów Izraela.
Powstanie On i paść będzie mocą Pańską,
w majestacie imienia Pana Boga swego.
Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę
aż po krańce ziemi.

Fragment zaznaczony wyżej, na czerwono, zdradza niezwykłość Mesjasza, który będzie działał w mocy i majestacie:

J 11, 43-44:
To powiedziawszy zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić!».

Justyn Męczennik w polemice z wrogami Kościoła, którzy pojawili się bardzo szybko, zwracał uwagę na istnienie fizycznych dokumentów potwierdzających narodzenie Jezusa Chrystusa w Betlejem. Gdyby sam nie wierzył w swoje argumenty nigdy nie otrzymałby przydomka męczennik.

Justyn poświadczył głoszoną przez siebie prawdę. Dziesięć lat po publikacji Pierwszej Apologii został ścięty mieczem w Rzymie. Mógł wprawdzie uniknąć śmierci jednak nie chciał wyrzec się Chrystusa.

Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem:

Tradycyjne miejsce przyjścia na świat naszego Pana Jezusa Chrystusa

Komentarze

Popularne posty