Jego Królestwo


Psalm 2 "Mesjasz Królem" (~VIII wieków przed Chrystusem):
Dlaczego narody się buntują,
czemu ludy knują daremne zamysły?
Królowie ziemi powstają
i władcy spiskują wraz z nimi
przeciw Panu i przeciw Jego Pamazańcowi:
«Stargajmy Ich więzy
i odrzućmy od siebie Ich pęta!»

Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa,
a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
i w swej zapalczywości ich trwoży:
«Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
na Syjonie, świętej górze mojej».

Ogłoszę postanowienie Pana:
Powiedział do mnie:
«Tyś Synem moim,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.
Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
i w posiadanie Twoje krańce ziemi.
Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
i jak naczynie garncarza ich pokruszysz».

A teraz, królowie, zrozumcie,
nauczcie się, sędziowie ziemi!
Służcie Panu z bojaźnią
i Jego nogi ze drżeniem całujcie,
bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze,
gdyż gniew Jego prędko wybucha.
Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki.

Dn 7, 13-14 (VI wieków przed Chrystusem):
Patrzałem w nocnych widzeniach:
a oto na obłokach nieba przybywa
jakby Syn Człowieczy. 
Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzają Go przed Niego.
Powierzono Mu panowanie,
chwałę i władzę królewską,
a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki.
Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem,
które nie przeminie,
a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

W powyższym proroctwie z VI wieku przed Chrystusem (Dn 7, 13-14) Daniel opowiadając swój sen mówi o wizji Syna Człowieczego. Jest to tytuł, który Chrystus podczas swojej ziemskiej misji wielokrotnie do siebie stosował - przykładowo:

Mt 26, 63-64:
(...) A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich».

Według proroctwa Daniela właśnie ten Syn Człowieczy zbuduje Królestwo, które będzie wieczne. Syn Człowieczy otrzyma pełnię władzy królewskiej i chwałę a służyć mu będą wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego będzie wieczne. Wszystkie cechy Królestwa z proroctwa Daniela to cechy założonego XX wieków wcześniej przez samego Chrystusa Kościoła Rzymsko-Katolickiego, który jest odwieczny i globalny. Być może warto w tym momencie jeszcze raz porównać  fragmenty: Dn 7, 13-14 i Mt 26, 63-64.

Nie mamy wspólnych interesów z tymi, którzy gardzą Zbawieniem zaoferowanym przez Boga - stąd bardzo ostra wypowiedź w proroczym Psalmie 2 na początku posta, który również bardzo dokładnie charakteryzuje Kościół.

Łk 11, 23 (słowa Jezusa):
Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, rozprasza.

Cytowane wcześniej proroctwo Daniela (Dn 7, 13-14) Wypełniło się jeszcze w inny bardziej spektakularny sposób. Daniel w swojej wizji zapowiada Wniebowstąpienie:

oto na obłokach nieba przybywa
jakby Syn Człowieczy.
Podchodzi do Przedwiecznego
i wprowadzają Go przed Niego.

Również sam Jezus podczas przesłuchania przed Sanhedrynem zapowiada swoje Wniebowstąpienie, które ma nastąpić po Jego Męce i Zmartwychwstaniu:

Mt 26, 63-64:
(...) A najwyższy kapłan rzekł do Niego: «Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?» Jezus mu odpowiedział: «Tak, Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego, i nadchodzącego na obłokach niebieskich».

Dz 1, 9-11 (po Zmartwychwstaniu Chrystusa):
Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Do momentu Paruzji mamy Kościół, któremu należy się posłuszeństwo - jest to bezpośrednie wypełnienie woli Bożej. Wolą Chrystusa było ustanowienie papiestwa i hierarchii by cała budowla była solidna:

J 1, 42:
I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: «Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas» - to znaczy: Piotr

Mt 16, 18-19:
Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Łk 17, 20-21:
Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest».

Komentarze

Popularne posty