Dobry Pasterz


Do Pana Jezusa zawsze przypisany był tytuł Pasterza. Intuicyjnie łatwo to zrozumieć. Kościół według przekazów ewangelicznych jest owczarnią, wierni to owce no więc musi być też Najwyższy Pasterz!

Czytając Pismo Święte zauważymy wiele niezwykłych profetyczno-paralelnych opisów występujących już w Starym Testamencie.

Jednym z takich opisów jest historia króla Dawida, któremu Bóg obiecał X wieków przed narodzinami Chrystusa, że jego potomek będzie Synem Bożym i zbuduje ogólnoświatowe Królestwo, które przetrwa do końca ludzkich pokoleń:

2 Sm 7, 8-16 (Słowo Pana do proroka Natana, ~X wieków przed Chrystusem):
A teraz przemówisz do sługi mojego, Dawida: To mówi Pan Zastępów: Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem. I byłem z tobą wszędzie, dokąd się udałeś, wytraciłem przed tobą wszystkich twoich nieprzyjaciół. Dam ci sławę największych ludzi na ziemi. Wyznaczę miejsce mojemu ludowi, Izraelowi, i osadzę go tam, i będzie mieszkał na swoim miejscu, a nie poruszy się więcej, a ludzie nikczemni nie będą go już uciskać jak dawniej. Od czasu kiedy ustanowiłem sędziów nad ludem moim izraelskim, obdarzyłem cię pokojem ze wszystkimi wrogami. Tobie też Pan zapowiedział, że ci zbuduje dom. Kiedy wypełnią się twoje dni i spoczniesz obok swych przodków, wtedy wzbudzę po tobie potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu memu, a Ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem, a jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twego poprzednika, którego opuściłem. Przede Mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki». 

Przytoczyłem powyższy fragment, by zauważyć dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze potomek Dawida jest nazwany Synem Bożym ("Ja będę mu ojcem, a on będzie Mi synem") po drugie dyskretnie pojawia się tutaj istotna informacja o cierpieniu Potomka Dawida (Mesjasza): "będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich", po trzecie królestwo Mesjasza ma być globalne i trwać na wieki: Kościół Rzymsko-Katolicki założony bezpośrednio przez Chrystusa.

To, co dla tego posta jest najważniejsze to fakt, że Dawid był pasterzem: "Zabrałem cię z pastwiska spośród owiec, abyś był władcą nad ludem moim, nad Izraelem."

Dawid, któremu Bóg obiecał Wielkiego Potomka zwanego w całym Starym Testamencie Mesjaszem był pasterzem - informacja ta jest przekazana długie wieki przed narodzeniem Chrystusa! Nieco później, bo ok. III wieki po Dawidzie (i VII wieków przed Chrystusem) Duch Święty objawia Izajaszowi te słowa:

Iz 40, 9-11 (VII wieków przed Chrystusem):
Wstąpże na wysoką górę,
zwiastunko dobrej nowiny w Syjonie!
Podnieś mocno twój głos,
zwiastunko dobrej nowiny w Jeruzalem!
Podnieś głos, nie bój się!
Powiedz miastom judzkim:
«Oto wasz Bóg!»
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą
i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie
i przed Nim Jego zapłata.
Podobnie jak pasterz pasie On swą trzodę,
gromadzi [ją] swoim ramieniem,
jagnięta nosi na swej piersi,
owce karmiące prowadzi łagodnie. 

Tak więc w pierwszym fragmencie Dawid, który był pasterzem, otrzymuje obietnicę, że jego Potomek (Mesjasz) będzie Wielkim Władcą a w nieco późniejszym fragmencie Duch Święty zapowiadający ustami proroka Izajasza przyjście Boga identyfikuje Go z pasterzem.

Wszystkie te opisy cechuje dziwna konsekwencja. Dawid - pasterz, Mesjasz (Syn Boży i Bóg) - pasterz.

J 10, 11-16 (słowa Jezusa):
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz.

Owczarnią jest jedyny założony przez Chrystusa Kościół Rzymsko-Katolicki.

Komentarze

Popularne posty