Znak TAW

protosynajski znak TAW

Mamy obecnie czas Wielkiego Postu i właśnie ten okres roku liturgicznego zainspirował mnie do napisania tego posta. Mowa będzie o Krzyżu Świętym - Symbolu wiary i naszego powołania.

Wiele można by o Krzyżu w różnych kontekstach napisać. Ja skupię się na kilku ciekawych i niezwykłych aspektach symbolu Krzyża Świętego.

Ez 9, 1-10 (V wieków przed Chrystusem):
Potem donośnie, tak że ja słyszałem, wołał On: «Zbliżcie się, straże miasta, każdy z niszczycielską bronią w ręku!» I oto przybyło sześciu mężów drogą od górnej bramy, położonej po stronie północnej, każdy z własną niszczycielską bronią w ręku. Wśród nich znajdował się pewien mąż, odziany w lnianą szatę, z kałamarzem pisarskim u boku. Weszli i zatrzymali się przed ołtarzem z brązu. A chwała Boga izraelskiego uniosła się znad cherubów, na których się znajdowała, do progu świątyni. Następnie zawoławszy męża odzianego w szatę lnianą, który miał kałamarz u boku, Pan rzekł do niego: «Przejdź przez środek miasta, przez środek Jerozolimy i nakreśl ten znak TAW na czołach mężów, którzy wzdychają i biadają nad wszystkimi obrzydliwościami w niej popełnianymi». Do innych zaś rzekł, tak iż słyszałem: «Idźcie za nim po mieście i zabijajcie! Niech oczy wasze nie znają współczucia ni litości! Starca, młodzieńca, pannę, niemowlę i kobietę wybijajcie do szczętu! Nie dotykajcie jednak żadnego męża, na którym będzie ów znak. Zacznijcie od mojej świątyni!» I tak zaczęli od owych starców, którzy stali przed świątynią. Następnie rzekł do nich: «Zbezcześćcie również świątynię, dziedzińce napełnijcie trupami!» Wyszli oni i zabijali w mieście.
A podczas gdy oni zabijali, ja pozostałem sam, upadłem na twarz i tak wołałem: «Ach, Panie, Boże! Czy chcesz wyniszczyć całą Resztę Izraela, dając upust swemu gniewowi przeciw Jerozolimie?» Rzekł do mnie: «Nieprawość pokolenia Izraela i Judy jest wielka, niezmierna; kraj jest pełen krwi, a miasto pełne przewrotności. Mówią bowiem: "Pan opuścił ten kraj, Pan nie widzi". A więc także i moje oko nie okaże litości ani współczucia. Odpowiedzialność za ich postępowanie składam na ich głowy».

Powyższy fragment Pisma Świętego to starotestamentowa wizja proroka Ezechiela. Prorok ten żył w VI wieku przed Chrystusem! Uważny czytelnik zauważy bardzo niezwykłą rzecz. W powyższym fragmencie Księgi Ezechiela (spisanej wieki przed Chrystusem) znajduje się symbol krzyża! Co równie niezwykłe symbol ten (protosynajski znak TAW) jest symbolem ocalenia. Po dogłębnej analizie powyższej proroczej wizji Ezechiela przebieg wydarzeń staje się jasny.

Jerozolimę spotka nieszczęście w postaci ataku nieprzyjacielskich sił. Wrogowie Jerozolimy odniosą nad nią zwycięstwo a mieszkańcy miasta zginą. Jest to scenariusz identyczny z tym, który spełnił się VI wieków później, gdy Jerozolima została opanowana przez Rzymian, a następnie zniszczona. W Wizji Ezechiela jest mowa o zniszczeniu Świątyni Jerozolimskiej ("Zbezcześćcie również świątynię"). Jak powszechnie wiadomo Świątynia Jerozolimska została zniszczona razem z Jerozolimą przez Rzymian w roku 70 (VI wieków po wizji Ezechiela). Również w czasie rzymskiej okupacji miało miejsce Ukrzyżowanie Chrystusa, które nadało znaczenie symbolowi TAW proroczo zapowiedzianemu w wizji Ezechiela. Proroctwo Ezechiela stwierdza, że osoby ze znakiem TAW (krzyżem) na czołach zostaną ocaleni. Dokładnie tak się stało w czasach rzymskiej okupacji, gdy doszło do rozdziału judaizmu i Kościoła.

Powyższe rozważania skłaniają do zastanowienia... Co dziś z osobami, które nie są naznaczone krzyżem? Znak TAW używany był w starożytnym Egipcie do oznaczania na czołach sług. W kontekście tej informacji można próbować dokonać interpretacji fragmentu Księgi Apokalipsy:

Ap 7, 2-3:
I ujrzałem innego anioła, wstępującego od wschodu słońca,
mającego pieczęć Boga żywego.
Zawołał on donośnym głosem do czterech aniołów,
którym dano moc wyrządzić szkodę ziemi i morzu:
«Nie wyrządzajcie szkody ziemi ni morzu, ni drzewom,
opieczętujemy na czołach sługi Boga naszego».

Wobec tego nasuwa się inne pytanie. Kim są czterej aniołowie? Czy to aby nie ewangeliści? Tylko 4 ewangelie weszły do kanonu biblijnego, ponieważ zostały napisane w pierwszym wieku i mają szanse być napisane przez naocznych świadków działalności Chrystusa. Pozostałe ewangelie apokryficzne nie spełniają tego podstawowego wymagania...

Iz 66, 18-24 (VII wieków przed Chrystusem):
(...) Przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki; przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów Tarszisz, Put, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały mojej sławy ani nie widziały mojej chwały. Oni ogłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszelkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci - na koniach, na wozach, w lektykach, na mułach i na dromaderach - na moją świętą górę w Jeruzalem - mówi Pan - podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę z pokarmów w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów - mówi Pan.
Bo jak nowe niebiosa i nowa ziemia,
które Ja uczynię,
trwać będą przede Mną - wyrocznia Pana -
tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię.
Sprawdzi się to, że każdego miesiąca podczas nowiu
i każdego tygodnia w szabat,
przyjdzie każdy człowiek, by Mi oddać pokłon
- mówi Pan.
A gdy wyjdą, ujrzą trupy ludzi,
którzy się zbuntowali przeciwko Mnie:
bo robak ich nie zginie,
i nie zagaśnie ich ogień,
i będą oni odrazą
dla wszelkiej istoty żyjącej».

Niezwykła jest synergia proroctwa Ezechiela i Izajasza! Dwóch różnych ludzi zapowiadających identyczne wydarzenia. Jest to możliwe tylko w jednym wypadku, gdy źródło natchnienia jest to samo - Bóg.

W obu powyższych proroctwach pojawia się znak i symbol TAW jako symbol zbawienia i pieczęć odkupionych.

Znak krzyża wykonywany na czole podczas udzielania Sakramentu Bierzmowania

Komentarze

  1. Znak krzyża powinniśmy czynić również naszym dzieciom na czole na przykład kiedy dziecko wychodzi do szkoły - błogosławmy naszym dzieciom jako rodzice.

    OdpowiedzUsuń

Prześlij komentarz

Popularne posty