Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą.


Ewangeliści relacjonując działalność Pana Jezusa zaznaczają, że czynił niezwykłe znaki i uzdrawiał wszystkich chorych i cierpiących. Taki opis Chrystusa znajduje się zarówno w ewangeliach jak i źródłach pozabiblijnych.

Przykładem źródła pozabiblijnego, które wspiera historyczną prawdę o cudotwórczej działalności Chrystusa i na dodatek wywodzi się ze społeczności wrogo usposobionej względem chrześcijan jest relacja zawarta w Talmudzie:

W wigilię Paschy powieszono Jezusa z Nazaretu za to, że czynił czary, zwodził lud i odwodził od Zakonu Izraela

Gdyby Żydzi wiedzieli jak wielkiego argumentu dostarczą uczniom Chrystusa zapisując powyższą relację nigdy by tego nie zrobili. Powyższy fragment, ze względu na nieprzychylne nastawienie, stanowi bardzo wiarygodne świadectwo potwierdzające cudotwórczą działalność Jezusa Chrystusa.

Iz 35, 3-6 (VII wieków przed Chrystusem)
Pokrzepcie ręce osłabłe,
wzmocnijcie kolana omdlałe!
Powiedzcie małodusznym:
«Odwagi! Nie bójcie się!
Oto wasz Bóg, oto - pomsta; 
przychodzi Boża odpłata; 
On sam przychodzi, by zbawić was». 
Wtedy przejrzą oczy niewidomych 
i uszy głuchych się otworzą. 
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń 
i język niemych wesoło krzyknie. (...)

Mt 11, 1-6:
Tymczasem Jan, skoro usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi».

W jednym z postów dostępnych na blogu mówiłem już, że w grotach Qumran w połowie XX wieku, odnaleziono egzemplarz zwoju Izajasza (1QIsaa) spisany najpóźniej do 125 roku przed Chrystusem! Tak, więc zapowiedź nadejścia Boga (Zbawcy i Uzdrowiciela) do ludu Izraela była - co dziś wiemy - znana, co najmniej 125 lat przed Chrystusem. Zwój z Qumran jest tego fizycznym dowodem. Chronologia biblijna dostarcza dużo bardziej precyzyjnych informacji o Księdze Izajasza. Zgodnie z nią cała księga powstała znacznie wcześniej, bo w VIII wieku przed Chrystusem.

Na początku wpisu przedstawiłem cytat z Księgi Izajasza - Iz 35, 3-6. Postaram się go teraz szczegółowo skomentować fragmentami ewangelii, by zilustrować wypełnienie zawartych w nim mesjańskich zapowiedzi.

Iz 35, 3-6 (subcytat):
Wtedy przejrzą oczy niewidomych

J 9, 13-15:
Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę».

Iz 35, 3-6 (subcytat): 
i uszy głuchych się otworzą

Mk 7, 32-35:
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.

Iz 35, 3-6 (subcytat): 
Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń

Mk 2, 10-12:
Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów - rzekł do paralityka: Mówię ci: Wstań, weź swoje łoże i idź do domu!». On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga mówiąc: «Jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego».

Iz 35, 3-6 (subcytat): 
i język niemych wesoło krzyknie.

Mk 7, 37:
I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».

Komentarze

Popularne posty