Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Królowie zobaczą cię i powstaną...

Iz 49, 7 (VII wieków przed Chrystusem):
Tak mówi Pan,
Odkupiciel Izraela, jego Święty,
do wzgardzonego w swej osobie,
do budzącego odrazę pogan,
do niewolnika przemożnych:
«Królowie zobaczą cię i powstaną,
książęta padną na twarz,
przez wzgląd na Pana, który jest wierny,
na Świętego Izraelowego, który cię wybrał».

W dzisiejszym wpisie chciałbym się skupić nad powyższym cytatem z Księgi Izajasza i jej charakterystycznymi elementami, które podczas nieuważnego czytania Pisma Świętego, łatwo przeoczyć.

Na samym początku rozważań, Ciebie Ojcze Niebieski proszę o pomoc, bo wszelka mądrość i rozeznanie od Ciebie pochodzą, a człowiek sam z siebie nic nie może, jeśli Ty go, w swej dobroci, nie wesprzesz.

Księga Izajasza zawiera pewien dualizm proroczo opisywanego Mesjasza. Ten dualizm polega na tym, że zapowiadany Mesjasz łączy w sobie dwie natury Boską i ludzką, pierwszy raz wspomniałem o tym w komentarzu do wersetów Iz 40, 3-11. W powyższym fragmencie Iz 49, 7 ten dualizm jest bardzo mocno w…

Najnowsze posty

Anneliese Michel

Katolicy

Oblubienica

Asyryjskie oblężenie Jerozolimy

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Groby proroków

Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga.

Wzgórze Moria

Jan Ben Radecki