Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Pierwsza pieśń Sługi Pańskiego

Iz 42, 1-9 (VII wieków przed narodzinami Chrystusa): Oto mój Sługa, którego podtrzymuję.  Wybrany mój, w którym mam upodobanie.  Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął;  On przyniesie narodom Prawo.  Nie będzie wołał ni podnosił głosu,  nie da słyszeć krzyku swego na dworze.  Nie złamie trzciny nadłamanej,  nie zagasi knotka o nikłym płomyku.  On niezachwianie przyniesie Prawo.  Nie zniechęci się ani nie załamie,  aż utrwali Prawo na ziemi,  a Jego pouczenia wyczekują wyspy.  Tak mówi Pan Bóg,  który stworzył i rozpiął niebo,  rozpostarł ziemię wraz z jej plonami,  dał ludziom na niej dech ożywczy  i tchnienie tym, co po niej chodzą.  «Ja, Pan, powołałem Cię słusznie,  ująłem Cię za rękę i ukształtowałem,  ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi,  światłością dla narodów,  abyś otworzył oczy niewidomym,  ażebyś z zamknięcia wypuścił jeńców,  z więzienia tych, co mieszkają w ciemności.  Ja, któremu na imię jest Jahwe, chwały mojej nie odstąpię innemu  ani czci mojej bożkom.  Pierwsze wydar…

Najnowsze posty

Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka

Betlejem

Andre Frossard

Jakub - świadek Zmartwychwstania

Bóg Odwieczny

Koronka do Najświętszych Ran Pana Jezusa

Pan Zastępów