Przejdź do głównej zawartości

Posty

Polecane

Pieczęć proroka Izajasza

Prorok Izajasz to jedna z najważniejszych postaci wymienionych w Piśmie Świętym. Głęboki mesjanizm księgi jego autorstwa sprawił, że często określany jest jako ewangelista wśród proroków.
Księga Izajasza zapowiada m.in. szczegóły Męki Chrystusa, Jego cudotwórczą działalność oraz triumf umocnionego prawem i sprawiedliwością królestwa Dawida - Kościoła świętego:
Iz 9, 6 (VII wieków przed Chrystusem): Wielkie będzie Jego panowanie  w pokoju bez granic  na tronie Dawida  i nad Jego królestwem,  które On utwierdzi i umocni  prawem i sprawiedliwością,  odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.
Księga Izajasza przez wieki poddawana była wnikliwej egzegezie, a zawarta w niej prawda teologiczna, od czasów Chrystusa głoszona jest przez jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół katolicki.
Z wymienionych wyżej powodów historyczność Izajasza jest zagadnieniem o bardzo istotnym znaczeniu. W obecnym krótkim artykule chciałbym się nad nią zatrzymać i przedstawić część argumentów…

Najnowsze posty

Stela z Tel Dan

Królowie zobaczą cię i powstaną...

Anneliese Michel

Katolicy

Oblubienica

Asyryjskie oblężenie Jerozolimy

Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci wieniec życia.

Groby proroków

Powiedz, że miłosierdzie jest największym przymiotem Boga.